Kanala yeni video əlavə etdik, lütfən izləyin və paylaşın 👇
18.9.23 Vətəndaşların əmlakları dəyər-dəyməzinə əllərindən zorla alınır.
BİZİM ARXİV səhifəmizdə yeni material var:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D886sqQSehTk%26feature%3Dyoutu.be&h=AT3GHygXGHuBGb7FYkm8Qr_af2IOdXL-vi2qxUH2g1GrPY8FkeQ9Lx7nzo90F-JxSJErZRYi1InG6jbWLC6fDmk084EY9F-hGn8popG5bURFFeVDygUhratqLw6Q5b3G&s=1