Bildirişlər
Hamısını təmizlə

[Yapışqan] Böyük imperiyalar işğal etdikləri ölkələri necə idarə edirlər?

6 Yazılar
3 İstifadəçi
1 Likes
409 Baxış
Ibrahim Azer
Yazılar: 137
Admin
Mövzunu başladan
(@tvretroaze)
Reputable Member
Qoşulduğu tarix: 3 il əvvəl

Böyük imperiyalar işğal etdikləri ölkələri necə idarə edirlər?

Cavab
5 cavab
2 cavab
GÜC BİRLİKDƏDİR
(@birlik_az)
Qoşulduğu tarix: 3 il əvvəl

Üzv
Yazılar: 5

@tvretroaze Onlar prezidentləri ələ alır.

Cavab
Ibrahim Azer
Admin
(@tvretroaze)
Qoşulduğu tarix: 3 il əvvəl

Reputable Member
Yazılar: 137

@birlik_az

Prezidentləri ələ alır deyəndə yəni özləri təyin edirlər. Düzdü, sonradan da ələ ala bilərlər. Ancaq milli adamı çətin ələ alalar. Belələrini, yəni milli olanları, pul var dövlət hərisi olmayanları devirməyə çalışırlar.. 

Cavab
Ibrahim Azer
Yazılar: 137
Admin
Mövzunu başladan
(@tvretroaze)
Reputable Member
Qoşulduğu tarix: 3 il əvvəl

Deyə bilərsiniz ki qılıncla, yəni odlu silahla. Ancaq o dövr çoxdan keçib, daha idarəetmə üçün odlu silaha ehtiyac yoxdur. Birdə ki zəmanə o zəmanə deyil, bütöv bir xalqı silah vasitəsi ilə idarə etmək mümkünsüzdür. Bu gün odlu silahdan daha effektli vasitələr kəşf edilib. Bu variantlardan biri işğal etdiyin əraziyə, ölkəyə, həmin xalqın içərisindən ən xəyanətkarını, ən satqınını, pula mala həris olanını tapıb həmin xalqa başçı təyin etməkdir. Çünki belə insan öz xalqının, öz ölkəsinin mənafeyini deyil, öz cibini düşünməyə çalışacaq və bunun müqabilində o nəinki öz xalqını , hətta öz yaxınlarını belə satmağa hazır olacaq. İmperiyalara  işğal etdikləri ərazidə milli olan, var dövlət hərisi olmayan insanların başçılıq etməsi sərf etmir. Çünki milli insan öz xalqını, millətini düşünərək onu hər vasitə ilə imperiyanın caynağından qurtarmğa çalışacaq. Bu isə imperiyanın dağılması deməkdir. Bu çox düşündürücü mövzudur. Buyurun, müzakirə edək.

Cavab
Ibrahim Azer
Yazılar: 137
Admin
Mövzunu başladan
(@tvretroaze)
Reputable Member
Qoşulduğu tarix: 3 il əvvəl

Bir məsələni də qeyd edim. Biz də nə vaxtsa imperiya işğalında olmuşuq. Bu hamıya bəllidir. Ancaq bu gün müstəqlik, əgər bu müstəqillik sayılırsa. Son hadisələr onu göstərir ki  həmin imperiyanın  təsiri bizə yetərincədir. Daxilimizdə  həmin imperiyanı dəstəkləyənlər də az deyil. Bu adamı düşünməyə vadar edir. İmperiya milli hakimiyyətə necə təziq edə bilər?  

Cavab
Highlander
Yazılar: 6
(@highlander)
Active Member
Qoşulduğu tarix: 3 il əvvəl

Nə düşünməyi var ee elə bu səbədən bir yana çıxa bilmirik də. 

Cavab
Paylaş: