Bildirişlər
Hamısını təmizlə

İslam dinində məzhəbçilik (firqə) siyasəti.

5 Yazılar
2 İstifadəçi
0 Likes
551 Baxış
Ibrahim Azer
Yazılar: 137
Admin
Mövzunu başladan
(@tvretroaze)
Reputable Member
Qoşulduğu tarix: 3 il əvvəl

Hər kəsə məlumdur ki  İslam dini məzhəblərə bölünüb. İslam dininin kitabı (Quran) bir olsa da hər məzhəb öz siyasətini yürüdür və hər məzhəbin İslam dininə baxışı digər məzhəblərdən azacıq da olsa fərqlənir. Bu da məzhəblər arası mübahisələr yaradır, İslam dininin daha çox parçalanmasına səbəb olur. Bu parçalanma nədən irəli gəlir və bunun qarşısını necə almaq olar?

Müzakirə edək.

Cavab
4 cavab
Ibrahim Azer
Yazılar: 137
Admin
Mövzunu başladan
(@tvretroaze)
Reputable Member
Qoşulduğu tarix: 3 il əvvəl

Ən maraqlısı odur ki bu ayələri İslam dininin hər bir daşıyıcısı oxuyur, ancaq təəssüf ki əməl edə bilmir. Bu nədən irəli gəlir?  

6:159  Dinlərini parçalayıb firqə-firqə olanlarla sənin heç bir əlaqən yoxdur. Onların işi Allaha aiddir. Sonra (Allah) onlara etdikləri əməllər barədə xəbər verəcəkdir.

23:53  Lakin onlar öz dinini aralarında parçalayıb firqələrə bölündülər. Hər firqə öz təriqətinə sevinir.

30:32  O kəslərdən ki, öz dinini bölüb firqələrə ayrıldılar. Hər firqə öz təriqətini (üstün bilib) sevinir.

Cavab
2 cavab
GÜC BİRLİKDƏDİR
(@birlik_az)
Qoşulduğu tarix: 3 il əvvəl

Üzv
Yazılar: 5

@tvretroaze

Özünə Sünni və ya Şiyə adlandırmamaq. Və məqsədyönlü birləşmək. Bu qədə sadə.

Sadəcə Müsəlman olmaq, Sünni-Şiyə yox.

Cavab
Ibrahim Azer
Admin
(@tvretroaze)
Qoşulduğu tarix: 3 il əvvəl

Reputable Member
Yazılar: 137
Yazan: @birlik_az

@tvretroaze

Özünə Sünni və ya Şiyə adlandırmamaq. Və məqsədyönlü birləşmək. Bu qədə sadə.

Sadəcə Müsəlman olmaq, Sünni-Şiyə yox.

İslam tək bu iki məzhəbdən ibarət deyil. Onlarla məzhəb var və parçalanma yenə də davam edir. Çox dəyərli məsləhətdir. Ancaq Quranda açıq aydın şəkildə yazılana əməl etməyən insan adi sözlərə məhəl qoyası deyil. Biz bu parçalanmanın, məzhəblərə bölünməyin haradan qaynaqlandığını müəyyən etməli və bunu məzhəb tərəfdarlarına çatdırmalıyıq. Bu çox dərin mövzudur. Məzhəb daşıyıcılarının bu mövzuda iştirak etməsi  vacibdir.

Cavab
Ibrahim Azer
Yazılar: 137
Admin
Mövzunu başladan
(@tvretroaze)
Reputable Member
Qoşulduğu tarix: 3 il əvvəl

Uzun müddətli müzakirələrdən və müşahidələrdən sonra çıxardığım nəticə budur. Bu nəticənin nə qədər düz və ya nə qədər səhv olduğunu müzakirə edə bilərik.
1. Quranın təfsirində fikir ayrılıqları var. Parçalanmanın səbəblərinən biri də elə budur. Fikir ayrılıqları nədən qaynaqlanır? Quranı düzgün təfsir etmirlər? Niyə? Hətta bəzi insanlar bu problemi insanlarda deyil kitabda görürlər. Məzhəb daşıyıcıları bu barədə niyə düşünmürlər?

2. İnsanlar Quran ayələrindən (bütöv şəkildə) daha çox şəxsiyyətləri təbliğ edirlər. Nə dedi nə üçün dedi və sairə. Din Allahın sözləri üzərində deyil (Quranda göstərildiyi kimi) şəxsiyyətlərin sözləri üzərində qurulub. Ancaq bu ayələrdən göründüyü kimi heç bir insanı ilahiləşdirmək olmaz.

3:64 De: “Ey Kitab əhli! Bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə gəlin ki, Allahdan başqasına ibadət etməyək, Ona heç bir şeyi şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi ilahiləşdirməyək”. Əgər onlar üz döndərsələr, deyin: “Şahid olun ki, biz müsəlmanlarıq!”

9:31 Onlar Allahı qoyub baş keşişlərini və rahiblərini, bir də Məryəm oğlu İsanı tanrılar qəbul et-dilər. Halbuki onlara ancaq tək olan İlaha ibadət etmək əmr olunmuşdu. Ondan başqa tanrı yox-dur. O, bunların şərik qoşduqları şeylərdən uzaqdır.

Cavab
Paylaş: