Bildirişlər
Hamısını təmizlə

[Bağlıdır] "Nəzarətçi" nə deməkdir?

0 Yazılar
1 İstifadəçi
1 Likes
321 Baxış
1
Mövzunu başladan
 1. milli adət-ənənələrəmizə zidd olan
 2. əxlaq qaydalarını pozan
 3. Azərbaycan vətəndaşları arasında milli, irqi, dini ayrı-seçkilik yaradan
 4. dövlətçilik mənafelərinə zidd olan
 5. hər hansı bir dini və siyasi qrupun ekstremist fikirlərini təbliğ edən
 6. tərkibində vulqarizm, alçaldıcı söz və kobud ifadələr olan, sataşma xarakterli
 7. forum xaricindəki şəxslərə və ictimai-siyasi, mədəni təşkilatlara zərər verən
 8. müzakirə obyekti olan mövzunu sapdıran və qayəsindən yayındıran
 9. insan haqqlarına xələl gətirən
 10. maarifləndirici, düşündürücü olmayan, yalnız əyləndirici xarakter daşıyan
 11. ifrat dil xətalarına yol verilən
 12. təkrar açılan və açıldığı kateqoriyaya uyğun olmayan
 13. BBCode imkanlarından və mimikalar paketindən ifrat dərəcədə istifadə edilən
 14. ikili dialoq şəklində davam edən və üçüncü şəxsə maraqlı olmayan, “söhbət” (çat) xarakterli
 15. zorakılığa çağıran və ya belə fəaliyyətlə əlaqəli olunan

mövzu (yazıları, istifadəçi adlarını, imzaları, istifadəçi şəkillərini (avataraları) və imzalardakı şəkilləri) bağlamaq, silmək və ya onlar üzərində düzəlişlər etmək səlahiyyətinə sahibdir!

Üçüncü şəxsə hər hansı bir faydası olmayan ikili dialoqlar, tənqid və mübahisələr şəxsi yazışmalar şəklində davam etdirilməlidir.

Paylaş: