22.9.23: Vəkillərdən, ictimai müdafiəçilərdən dərslik kimi çıxışlar. Cəmaləddin Əhmədovun Son Sözü.

Kanala yeni video əlavə etdik, lütfən izləyin və paylaşın 👇 22.9.23: Vəkillərdən, ictimai müdafiəçilərdən dərslik kimi çıxışlar. Cəmaləddin Əhmədovun Son Sözü. BİZİM ARXİV səhifəmizdə yeni material var: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGtlTZiEZ-uk%26feature%3Dyoutu.be&h=AT108SCFZKdxnJxxZ9lhpBZRbBfRoR9MTrTT8IlU8SNJlsW022fW4z0dlPBV0avRcxZSiMmwGyyl2D2NOyd7Dx_Dx9g3QfQcUkh0Pi34Ey2UrPWQwe9QG6cNTg3OrNbk&s=1

Ermənilərin bizimlə normal yaşamaq fikri varmı? İki erməni münasibəti. 21.9.23

Kanala yeni video əlavə etdik, lütfən izləyin və paylaşın 👇 Ermənilərin bizimlə normal yaşamaq fikri varmı? İki erməni münasibəti. 21.9.23 BİZİM ARXİV səhifəmizdə yeni material var: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlaA5jPYd0uU%26feature%3Dyoutu.be&h=AT1M8fQ1tw8ZGEmNokwXfb9zR_5kfuJqqG-KtLskWorcfUZRrJn-YX93s5OtVzisaLk4YE2Ag7JFezDgGqCW2nuDHCreGat2e_R7cUdF9u7RqgLnYLllbTDDDeG70nB9&s=1

Qiyas Abbasov korpus komandanlığından kənarlaşdırılıb, ancaq hansı əməlinə görə? 21.9.23

Kanala yeni video əlavə etdik, lütfən izləyin və paylaşın 👇 Qiyas Abbasov korpus komandanlığından kənarlaşdırılıb, ancaq hansı əməlinə görə? 21.9.23 BİZİM ARXİV səhifəmizdə yeni material var: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D354DsRlE8z4%26feature%3Dyoutu.be&h=AT1upncg51lQN7UfRaCCDvj0eRZXj2enX4GKcR6UQAGIoP4A5Po9hmY6-aNSaYNsoz7TOs9DO-7gbQDw9YW_WoZuUKzjj1Mr6iG9LTuI5pn5c-Wi-CxHgtbkZTQTGVWf&s=1

Обращение к армянам

Kanala yeni video əlavə etdik, lütfən izləyin və paylaşın 👇 Обращение к армянам BİZİM ARXİV səhifəmizdə yeni material var: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dn-uaqQBAzXA%26feature%3Dyoutu.be&h=AT0HpxfPda2Jrxwl7g_Xhx6C28qnV6eUYJov9yIcAhFHSncO_O34K8O6AvS7st-78UfZsjMsLVZrau_Rz_5A1YYM0VAzi6fgHmweiiFJSfNpPxX6gYz0E5Aces9-rMT8&s=1

21.9.23: Xankəndinə girdikmi? Xocalı təmizləndimi? Ağdərə təhvil alındımı?

Kanala yeni video əlavə etdik, lütfən izləyin və paylaşın 👇 21.9.23: Xankəndinə girdikmi? Xocalı təmizləndimi? Ağdərə təhvil alındımı? BİZİM ARXİV səhifəmizdə yeni material var: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJC3py7Qi-IM%26feature%3Dyoutu.be&h=AT0EgKF55LQm-FLd11Up3CAlAK2a8JsdL2jdHNps9WF4w_QS7FLUEO8gQwf8kh6XDuJ2O_yUCRju6doGbmoMNyPfHR2396VsJeKpMfHREXO-gw8XQvILG_6SJz4xkRaa&s=1